o nas

Celem Fundacji Mindset jest:  

Tworzenie  platformy spotkań, wymiany wiedzy i doświadczeń.
Łączenie ekspertów z różnych dziedzin z uczniami, rodzicami i innymi odbiorcami.

Poprzez festiwale, warsztaty, lekcje i inne działania promujemy dialog i różnorodność kulturowo-obyczajową.

Propagowanie różnojęzyczności i wielokulturowości europejskiej.
Wspieranie i działanie na rzecz dobrej edukacji i wyrównywanie szans edukacyjnych.

Rozwijanie otwartości, poszanowanie odmienności oraz głębsze rozumienie własnej tożsamości.

Fundację tworzą:


Alina Łukawska

 
Katarzyna Płaza

dr Tomasz Płoszaj