Home

Stawanie się jest lepsze niż bycie.

Fundacja Mindset

Uczenie się i rozwój jest dla nas jak powietrze.

Jedno odkrycie prowadzi do kolejnego. Mała iskra wznieca ogień. Gromadzimy wokół siebie ludzi, którzy chcą się dzielić i czerpać od innych!

Zachęcamy do rozwoju i samodoskonalenia. Propagujemy potrzebę ciągłego uczenia się i mierzenia się tym, co nieznane. 

Poprzez nasze inicjatywy pragniemy mieć wpływ i zmieniać przekonania. Tworzymy platformę spotkań, wymiany wiedzy i doświadczeń.